ASPIT AS har utviklet dette nettstedet for å legge til rette for visning av informasjon relatert til sine produkter og tjenester innen helsesektoren. Nettstedet er underlagt, og forholder seg til, norsk lovgivning, herunder lovgivning og andre rettslige rammebetingelser innen personvern, helse og opphavsrett. Alle spørsmål som eventuelt måtte oppstå i tilknytning til innhold og bruk av sidene, reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister avgjøres med verneting i Norge.

ASPIT AS er eier av nettstedet, og innehar eierskap, opphavsrett, varemerker og alle andre immaterielle rettigheter knyttet til nettstedet, samt produktene og tjenestene omtalt på nettstedet – med mindre slike rettigheter tilhører en tredjepart. Alle bilder, figurer, animasjoner, loger, merkenavn, all grafikk og tekst som er vist på denne websiden er beskyttet av ”French Intellectual Property Regulations”, og tilhører ASPIT AS. Derfor er all nedlasting, reproduksjon, presentasjon, tilpassing, oversettelse, endring, enten helt eller delvis, eller overføring til en annen webside eller til et annet medium (papir, digital support, film osv.) uten skriftlig godkjenning fra ASPIT AS strengt forbudt.

Opprettelsen av hypertekstlinker til websiden ASPIT må godkjennes skriftlig av ASPIT AS.

Vennligst kontakt oss for all informasjon.