Informasjon om takster

 Refusjonstakstene oppdateres automatisk etter oppdateringer utført av Aspit.

Avtaler som var opprettet før takst-endring vil ligge inne med gammel verdi. For å oppdatere prisen på disse avtalene gjør følgende:

 • Gå til regnskap
 • Trykk på verktøy i toppen av bildet og velg takstkorrektur

 • Sett tidsrom (fra: Da takstendringen er gjeldende fra. Til: så langt frem i tid du har satt opp avtaler).

 • Deretter klikker du på oppdater takstverdier.
 • Klikk på tannhjulene (standard plassering: nede til høyre) og velg administrasjon
 • Naviger deg til hovedmeny «regnskap» og underkategori «takster»
 • Klikk opprett takst. Da vil det dukke opp en dialogboks:

 • La type stå som behandlerkrav
 • Velg korrekt yrkesgruppe for de som skal benytte denne
 • La kansellerende takst stå blank som vist i bildet over.
 • Velg kapittel som passer ny takst (Finner du ingen som passer, eller ønsker å lage egen struktur kan du opprette takstkapittel fra underkategori «takstkapittel» fra administrasjonen.
 • Legg inn en egendefinert unik kode
 • Legg inn en beskrivelse av hva taksten dekker
 • Legg til prisen pasienten skal betale på egenandel og skriv 0,- i refusjon.
 • Klikk på tannhjulene (standard plassering: nede til høyre) og velg administrasjon
 • Naviger deg til hovedmeny «regnskap» og underkategori «takster»
 • Finn frem til taksten du ønsker å oppdatere (tips: Du kan søke på kode/beskrivelse for kjapt å finne frem. Se bildet markert med rødt)

 • Etter å ha markert ønsket takst, sett gyldig til dato på verdien som nå står der.
 • Klikk på blank rad under eksisterende verdier for å opprette ny rad
 • Sett gyldig fra dato og legg til egenandelverdi.