Send video direkte til helsepersonell når liv og helse står i fare


 • Ring helsepersonell
 • Motta SMS og åpne link
 • Rett kamera på mobiltelefonen mot person eller ulykke

Aspit Response er laget for å være en ressurs for de som trenger det i helsevesenet. Løsningen er svært enkel å ta i bruk, intuitivt for både personell og publikum. Den sparer verdifull tid og sørger for at helsepersonell får et så godt situasjonsbilde så raskt som mulig. Aspit Response gjør det mulig for helsepersonell å kommunisere med alle via video og sikrer bedre og mer riktig helsehjelp når sekundene teller.


Slik fungerer Aspit Response

Under en telefonsamtale med helsepersonell kan operatøren sende en SMS til innringer med en link. Når innringer åpner SMS’en og trykker på linken begynner kameraet på telefonen å sende video direkte til operatøren. Telefonsamtalen fortsetter uavbrutt og høytalerfunksjonen på mobilen blir aktivert.

 • Løsningen krever ingen installasjon av programvare
 • Helsepersonell har tilgang til direkte video i et web-basert brukergrensesnitt
 • Innringers posisjon med GPS-koordinater vises på kart
 • Dele direktesendt video med øvrig nødpersonell
 • Mulighet for å benytte begge kamera på telefonen
 • Innlogging med sikkerhetsnivå 4 for operatør
 • Ivaretakelse av personvern og sikkerhet

Kommer fortløpende i Aspit Response

 • Tidslinje som viser estimert ankomsttid for helsepersonell
 • Løpende oppdatering på kart som viser hvor innringer og utrykkende helsepersonell befinner seg
 • Automatisk deteksjon av puls og oksygenmetning
 • Direkte redigering/markering av viktige hendelser i video
 • Mulighet for sensur av 3. person og sensitiv informasjon i video