Bestill Envision

Dette får du


 • Capture App’en med mulighet for å sende bilder, video og å skanne dokumenter for så å sende til EPJ
 • Data lagres trygt og ihht. GDPR i nasjonalt bildearkiv i Norge
 • Mulighet for tilkobling av eksisterende modaliteter i din arbeidflyt (arbeidsliste og lagring)
 • Support 08:00-16:00 alle hverdager

Kostnader og betingelser


 • 200,-/mnd. pr bruker (kun for brukere med driftstilskudd eller refusjon fra Helfo)
 • 250,-/mnd. pr. bruker for helprivate
 • Ingen bindingstid
 • Etableringskostnad kan forekomme dersom det innebærer installasjon og integrasjons-behov fra Aspit utover det som påregnes som normalt. Eksempel på dette kan være integrasjoner med modaliteter som krever tilstedeværelse av teknisk personell og koordinering med tredjeparter
 • Kunde er ansvarlig for eget IT miljø, nettverk, modaliteter og eventuelle endringer eller tillegg som tilkommer på utstyr utenfor Envision

Tekniske krav


 • iPhone eller Android smarttelefon for å laste inn App’en med tilhørende mobilabonnement med datapakke for å håndtere innsending av bilder og filmsekvenser
 • WIFI eller 3G/4G dekning der du skal benytte Capture App’en
 • Utgifter ved lisenser på modalitet (for eksempel aktivering av nettverkskort eller DICOM) og arbeid leverandøren av dette utstyret står for, må dekkes av kunden
 • Kunden må sikre at det finnes aktivt nettverksuttak der modaliteter er plassert og sikre at disse er tilkoblet kablet nettverk og nettverket bør være tilknyttet Norsk Helsenett
 • Smarttelefoner er ikke inkludert og App’en installeres enten på fellesmobiler eller på privat mobil
 • Kunden anbefales å ha en teknisk ressurs som kan fungere som kontaktpunkt
 • For bruk av kun Capture App’en vil opplæring skje over telefon og vil ikke trenge noen fysisk tilstedeværelse fra Aspit