Drift av komplekse IT-system for offentlig og private sektor med over 20 års erfaring

Serverfarmer er lokalisert i Green Mountain datasenter i Telemark. Datasenteret er Tier lll sertifisert, samt innehar ISO 9001, ISO 14001 og ISO 27001 sertifiseringer. Alt utstyr driftes av ASPIT med ITIL-sertifisert driftspersonell.

Vi leverer sikker drift med personlig service til alle universitet og høyskoler i Norge, en rekke tjenester for kommunal sektor, statlig virksomhet og privat sektor.

Stor vekt på driftsleveranser for offentlig og privat helsevesen der datasikkerhet er av særskilt betydning.